Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs dotterbolag genomför kostnadsneddragning

13:31 / 24 January 2011 Vitec Press release

Vitecs dotterbolag 3L System annonserar idag om organisationsförändring och driftsinskränkning inom affärsområdet 3L Media som en konsekvens av ändrade marknadsförutsättningar och det tidigare kommunicerade avbrutna europeiska installationsprojektet av produkten Core.Förändringen innebär att dotterbolaget 3L Medias europeiska verksamhet och support kring produktserien MBS fokuseras till huvudkontoret i Solna, samt att utveckling och support kring produktserien Core förläggs i sin helhet till bolagets kontor i Dayton, OH, USA.

Som en konsekvens av förändringen varslar företaget idag om en driftsinskränkning motsvarande 15 personer vid 3L Media i Solna. Förändringen i kombination med andra kostnadsreducerande åtgärder förväntas sänka 3L Medias kostnader med ca 12 Mkr på årsbasis och förväntas få full effekt från och med halvårsskiftet 2011.

Läs hela pressreleasen på www.3lsystem.com/sv/

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 - 659 49 39 Fredrik Ruben, VD 3L System Group, tel: 08-705 38 00

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/57247/VIT B 20110124 5.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF