Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Valberedning inför Vitecs årsstämma 2011 utsedd

09:00 / 4 January 2011 Vitec Press release

I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 5 maj 2010 meddelas härmed de tre till antalet största aktieägarnas representanter, som tillsammans med styrelseordföranden Nils-Eric Öquist accepterat att utgöra valberedning inför årsstämman 2011. Representanterna är; Göran Sandberg valberedningens ordförande, Olov Sandberg samt Jerker Vallbo. Den 30 november 2010 representerade valberedningen tillsammans 73 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Göran Sandberg utgör representant för Lars Stenlund och är f.d. Rektor vid Umeå Universitet och Professor i Fysiologisk Botanik. Han är idag också verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Vitecs Valberedning kan göra detta på E-post till eller per post under adress: Valberedningen, Vitec Software Group, Box 7965, 907 19 Umeå.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 - 659 49 39

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/57103/VIT B 20110104 1.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF