Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Konvertering av konvertibelt förlagslån till aktier i Vitec

14:33 / 24 September 2010 Vitec Press release

Det konvertibla förlagslånet 0712 som utgavs vid förvärvet av Vitec Mäklarsystem AB har konverterats till aktier i Vitec Software Group AB (publ). Förlagslånet utgavs som en del av köpeskillingen när Vitec den 17 december 2007 förvärvade bolaget. Konverteringen innebär att antalet aktier i Vitec ökar med 218 750 st B-aktier samt att aktiekapitalet i Vitec ökar med 109 375 kronor.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel 070-659 49 39.

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/56114/VIT B 20100924 7.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF