Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Dubblerad omsättning och kraftig resultatökning

08:40 / 26 August 2010 Vitec Press release

 

  • NETTOOMSÄTTNING 138,7 MKR (70,4)
  • RESULTAT EFTER FINANSNETTO 14,3 MKR (5,5)
  • RÖRELSEMARGINAL 10 % (8)
  • VINST PER AKTIE 1,92 KR (1,05)
  • KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 31,7 MKR (30,1)
  • FÖRVÄRV AV CAPITEX ABVÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET
  • Vitec förvärvar Capitex AB och tillträdde den 1 juli.
  • Bostadsbolaget Dombron väljer Vitec.
  • Fastighetsbolaget Norrvidden väljer Vitec.
  • Nyemission för ägarspridning i Vitec övertecknad.

 VERKSAMHETEN Omsättningen och resultatet för andra kvartalet 2010 förbättrades kraftigt till följd av ett gynnsamt marknadsläge och förbättrade marginaler i verksamheten. Den organiska tillväxten i koncernen har under det första halvåret uppgått till 15 %, vilket är över målet på 5-10 %.

Från och med den 1 juli ingår även det förvärvade Capitex AB, som ytterligare stärker Vitecs möjlighet att utvecklas väl. Under verksamhetsåret 2008/2009 omsatte Capitex 73 Mkr med ett rörelseresultat om 6,6 Mkr.

I koncernen fortsatte de repetitiva intäkterna att öka och uppgick under 2:a kvartalet till 42,7 Mkr motsvarande 60 % av omsättningen.

Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/investorrelations/rapporter.

Se hela rapporten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/55856/VIT B 20100826 6.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF