Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Nyemission i Vitec övertecknad

14:08 / 18 June 2010 Vitec Press release

Ägarspridningen i Vitec som genomförts i samarbete med Avanza Bank blev övertecknad. Syftet var att öka antalet aktieägare, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Vitec-aktien samt att tillföra bolaget kapital. 200 000 aktier av serie B kommer att fördelas på ca 400 nya aktieägare. Teckningskursen efter avdragen rabatt om 3 % blev 45,57 kr/aktie och Vitec tillförs efter avdrag för emissionskostnader ca 9 Mkr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter emissionen till 4 032 700 st.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ) Mobiltel: 070-659 49 39

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/55403/VIT B 20100618 23.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF