Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs dotterbolag rapporterar första kvartalet 2010.

13:31 / 19 April 2010 Vitec Press release

Vitecs dotterbolag 3L System AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari - mars 2010 och rapporterar om fortsatt lönsam tillväxt. Nettoomsättningen uppgick till 29,3 Mkr (26,9) och rörelseresultatet blev 6,1 Mkr (8,1). För mer information se bolagets hemsida www.3lsystem.se. Vitec lämnar sin rapport för första kvartalet 2010 den 5 maj.

3L System AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX, First North är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 52 % av kapital och röster i 3L System AB.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. 070-659 49 39 Fredrik Ruben, VD 3L System AB, tel. 08-705 38 00

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/54546/VIT B 20100419 10.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF