Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs årsredovisning för 2009 publicerad.

08:28 / 21 April 2010 Vitec Press release

Vitecs årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.vitec.se/investorrelations/rapporter. Den skickas ut fredag den 23 april till samtliga aktieägare som inte avsagt sig utskick. Årsredovisningen kan även beställas från Vitec via E-post: .

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel. 070-659 49 39

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till utvalda branscher. Bland kunderna finns fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag samt tidningsföretag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 250 Mkr och har ca 200 medarbetare. Vitec är noterat på Aktietorget, och ansöker om notering på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB