Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Fastighetsbolaget Norrvidden väljer Vitec

08:48 / 28 April 2010 Vitec Press release

Fastighetsbolaget Norrvidden har valt Vitec som huvudleverantör av verksamhetsstödjande system. Norrvidden beställer ett komplett affärssystem för fastighetsadministration. I leveransen ingår även Vitecs lösningar för teknisk förvaltning med mobila klienter och webbportal. Norrvidden som ingår i Skrindankoncernen är med ett totalt innehav om 850 000 kvm norrlands största fastighetsbolag.

"Vårt val av Vitec bygger på deras förmåga att kunna leverera en heltäckande lösning för vår verksamhet. Vi har mycket höga krav på att det affärssystem som vi använder skall täcka in och stödja hela vår verksamhet. Vår bedömning är att Vitec är den leverantör som har det starkaste erbjudandet och därför bäst möter våra krav" säger Peter Andersson, VD för Norrvidden Fastigheter.

"Vår ambition är att kunna erbjuda marknaden det mest kompletta affärssystemet för fastighetsbolag. Vi upplever att fler och fler kunder ställer högre krav både avseende funktionalitet samt tillänglighet via Internet och mobila klienter. Norrviddens val av oss som leverantör ser vi som en bekräftelse av att vår inslagna väg och strategi är korrekt", säger Tommy Hallberg, VD för Vitec Fastighetssystem.

Norrvidden Fastigheter AB Norrvidden Fastigheter AB, med huvudkontor i Sundsvall, som bildades sommaren 2002, är norrlands största fastighetsbolag och ingår i Skrindankoncernen. Bolaget äger fastigheter om totalt ca 850 000 kvm fördelat över Norrland. Norrvidden är aktiva i den utvecklingen som sker i bolagets marknadsområden. Bolagets vision är att ge kunderna den bästa tänkbara lokallösningen där trivsel, effektivitet, miljö och ekonomi är avgörande.

Vitec Fastighetssystem AB Vitec Fastighetssystem erbjuder kompletta affärssystem för en effektiv och lönsam förvaltning och utveckling av fastigheter samt system för energiuppföljning. Vitec Fastighetssystem ingår i Viteckoncernen och omsätter drygt 62 Mkr.

För mer information kontakta Peter Andersson, VD, Norrvidden Fastigheter AB, tel 060-13 76 00 Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem AB, tel 0733-018 220

Vitec Software Group AB

Show as PDF