Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Bostadsbolaget Dombron väljer Vitec

08:45 / 23 April 2010 Vitec Press release

Det nybildade bostadsbolaget Dombron har valt Vitec som huvudleverantör av verksamhetsstödjande system. Bostadsbolaget Dombron beställer i affären ett komplett affärssystem för fastighetsadministration samt ett system för energiuppföljning. I leveransen ingår även Vitecs lösningar för mobila klienter och webbportal. Dombron, som nyligen bildades av Vasakronan omfattar de flesta av Vasakronans bostadsfastigheter. Bolaget är med sina ca 8 000 lägenheter ett av Sveriges största icke kommunalägda bostadsbolag.

"Vi ser att ett samarbeta med Vitec är det bästa valet för oss. Vår bedömning är att Vitec idag har ett starkt heltäckande erbjudande. Med Vitec får vi det IT-stöd vi behöver för att kunna vidareutveckla vår verksamhet för framtiden.", säger John Forselius, VD för Dombron.

"Vi är mycket nöjda över att Dombron har valt oss som strategisk leverantör. Vi har gjort stora satsningar på att vidareutveckla våra erbjudanden. Detta kommer vi att fortsätta med framöver i syfte att kunna erbjuda marknadens mest kompletta affärssystem för fastighetsbolag", säger Tommy Hallberg, VD för Vitec Fastighetssystem.

Bostadsaktiebolaget Dombron Bostadsaktiebolaget Dombron är ett nybildat dotterbolag till Vasakronan, som erbjuder bostäder i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Dombron har ca 8 000 bostäder om sammanlagt ca 480 000 kvm samt ca 4 300 studentbostäder genom Studentstaden i Uppsala. Målet är att erbjuda ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende.

Vitec Fastighetssystem AB Vitec Fastighetssystem erbjuder kompletta affärssystem för en effektiv och lönsam förvaltning och utveckling av fastigheter samt energiuppföljningssystem för en hållbar utveckling. Vitec Fastighetssystem ingår i Viteckoncernen och omsätter drygt 62 Mkr.

För mer information kontakta Thomas Westermark, IT-Chef Bostadsaktiebolaget Dombron, tel 08-566 20 500 Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem AB, tel 0733-018 220

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/54630/VIT B 20100423 6.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF