Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs dotterbolag lämnar bokslutskommuniké för 2009

09:19 / 16 February 2010 Vitec Press release

Vitecs dotterbolag 3L System AB (publ) publicerar idag sin bokslutskommuniké för helåret 2009 och rapporterar om nya affärer och ett rörelseresultat för fjärde kvartalet om 12,1 Mkr (6,9). För mer information se bolagets hemsida www.3lsystem.se. Vitec lämnar sin bokslutskommuniké den 23 februari.3L System AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX, First North är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 52 % av kapital och röster i 3L System AB.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. 070-659 49 39 Jan Friedman, Ordförande 3L System AB, tel. 070-561 24 22

Vitec Software Group AB

Show as PDF