Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Fingrid Oyj väljer elprognossystem från Vitec

08:35 / 1 February 2010 Vitec Press release

Fingrid Oyj, som ansvarar för det elektriska stamnätet i Finland, har tecknat avtal med Vitec gällande Vitecs system för elprognoser. Fingrid kommer löpande att använda systemet till att göra detaljerade prognoser för hela det finska elbehovet. Leveransen är Vitecs hittills största i Finland avseende prognossystem.

"Förbrukningsprognoser är en viktig del i vårt dagliga arbete och vi måste snabbt och enkelt kunna få fram tillförlitliga elprognoser. Aiolos uppfyller de kraven och vi bedömer att systemet blir ett bra beslutsstöd i vår verksamhet", säger Reima Päivinen, Senior Vice President of Fingrid Oyj. "Vi är mycket glada över att Fingrid har valt Aiolos för att prognostisera elförbrukningen för hela Finland och betraktar ordern som ännu en bekräftelse på att vårt system står sig mycket starkt i den internationella konkurrensen." säger Jerker Vallbo, VD i Vitec Energy.

OM FINGRID OYJ Fingrid Oyj sköter stamnätet för elkraft i Finland och har systemansvaret för hela den finska elförsörjningen. Ansvaret innefattar bland annat att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert. Stamnätet omfattar totalt ca 14 000 km kraftledningar med bl.a. stationer, förbindelser med utlandet och kontrollsystem. Fingrid, som har avtal om transmissionsutbyte av elkraft med Sverige, Norge och Estland tecknade nyligen ett avtal med tre aktörer i Ryssland avseende ett effekttillskott till sitt stamnät om 1 300 MW. Fingrid hade 2008 en balansomslutning om 1 600 miljoner Euro.

OM VITEC ENERGY AB Vitec Energy AB är ett programvarubolag som utvecklar, marknadsför och säljer datasystem till energibolag. Systemen innefattar förbrukningsprognoser, dokumentation och beräkningar inom el- och fjärrvärmeområdet.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA Jerker Vallbo, VD, Vitec Energy AB, tel. + 46 70 346 66 58 Jani Piipponen, Adviser, Fingrid Oyj, tel. +358 30 395 4186

Vitec Software Group AB

Show as PDF