Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Örebro kommun energieffektiviserar med hjälp av Vitec

08:38 / 17 December 2010 Vitec Press release

Örebro är en av landets större kommuner som med bidrag från Energimyndigheten energieffektiviserar inom sin förvaltning. Som hjälpmedel har man valt Vitecs system för energiuppföljning. Med systemet kan kommunen både följa upp resultatet av effektiviseringsarbetet och rapportera till Energimyndigheten i enlighet med de krav myndigheten ställer för att bevilja bidraget.

"Med Vitecs system för energiuppföljning får vid det stöd vi behöver för att framgångsrikt bedriva ett rationellt arbete med energieffektivisering. Systemet ger oss även det underlag som vi behöver i rapporteringen till Energimyndigheten", säger Göran Fredriksson, Energiansvarig, Kommunfastigheter Örebro.

"Vårt erbjudande inom energiuppföljning är riktat mot organisationer som Kommunfastigheter Örebro som arbetar aktivt med åtgärder som syftar till energieffektivisering. Vi ser Energimyndighetens initiativ som mycket positivt och kan samtidigt konstatera att vårt produkterbjudande möter de krav myndigheten ställer avseende rapportering och uppföljning", framhåller Tommy Hallberg, VD, Vitec Fastighetssystem.

Kommunfastigheter Örebro Örebro kommun är med 134 000 invånare Sveriges sjunde största kommun. Kommunfastigheter Örebro förvaltar kommunens alla rörelsefastigheter. Kommunfastigheter Örebro skall erbjuda kommunens verksamheter en så effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning som möjligt. Den förvaltade lokalytan uppgår till totalt 800 000 kvm.

Vitec Fastighetssystem Vitec Fastighetssystem erbjuder kompletta affärssystem för effektiv och lönsam förvaltning och utveckling av fastigheter samt system för energiuppföljning. Vitec Fastighetssystem ingår i Vitec Software Group.

För mer information kontakta Göran Fredriksson, Energiansvarig, Kommunfastigheter Örebro, tel: 019 - 21 16 27 Tommy Hallberg, VD, Vitec Fastighetssystem, tel: 0733 - 018 220

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/57012/VIT B 20101217 5.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF