Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec lanserar applikationer för smarta mobiler och surfplattor

10:00 / 3 November 2010 Vitec Press release

Vitec Fastighetssystem lanserar ett nytt produktområde med applikationer till smarta mobiler och surfplattor. En större satsning görs inom produktområdet för att med början under första kvartalet 2011 påbörja leverans av de nya applikationerna. Strategin för produktområdet är att göra funktioner och moduler från Vitecs Fastighetssystem och Energiuppföljningssystem tillgängliga på mobila enheter som är baserade på Apple iOS, Google Android och Microsoft Windows Phone 7.

"Genom den snabba utvecklingen inom det mobila området har vi nu tillgång till kraftfulla och användarvänliga enheter som surfplattor och mobiler med pekskärmar. Dessa enheter är utmärkta plattformar för att göra våra system än mer tillgängliga för våra kunder och våra kunders kunder" framhåller Tommy Hallberg, VD för Vitec Fastighetssystem.

"Vi ser mycket stora möjligheter att genom satsningen ytterligare öka kundvärdet på vårt produkterbjudande, fortsätter Tommy Hallberg. En förutsättning för att lyckas är att applikationerna stödjer flera olika mobila plattformar. Vi har därför valt en strategi där vi kommer att stödja tre plattformar, Apple, Google och Windows."

"Redan idag använder många kunder våra mobila applikationer för teknisk förvaltning och energiavläsning som är framtagna för Windows Mobile. Vi kommer att fortsätta med support och underhåll av dessa. I förlängningen kommer dock även dessa att påverkas av den nya strategin", säger Tommy Hallberg, VD för Vitec Fastighetssystem.

Vitec Fastighetssystem AB Vitec Fastighetssystem erbjuder kompletta affärssystem för en effektiv och lönsam förvaltning och utveckling av fastigheter samt system för energiuppföljning. Vitec Fastighetssystem ingår i Viteckoncernen.

För mer information kontakta Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem AB, tel 0733-018 220

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/56541/VIT B 20101103 10.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF