Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Litauen väljer ellastprognossystem från Vitec

10:00 / 1 November 2010 Vitec Press release

LITGRID AB, som ansvarar för reglering och övervakning av Litauens elsystem, har tecknat avtal med Vitec om användandet av Vitecs ellastprognossystem Aiolos. Systemet kommer i första hand att användas för att skapa korttidsprognoser för elförbrukningen i hela Litauen. Litgrid är Vitecs första kund i Baltikum."Konsumtionsprognoser är en viktig del i vårt dagliga arbete och vi behöver kontinuerligt snabba och precisa ellastprognoser. Aiolos motsvarar våra önskemål och vi tror att systemet kommer bli ett bra beslutsstöd för vår dagliga verksamhet." säger Giedrius Radvila, Analyschef på System Services samt chef för Power Market Development hos LITGRID.

"Vi är väldigt glada över att Litgrid valt Aiolos som programvarustöd för sina ellastprognoser. Det händer just nu mycket på de Baltiska elmarknaderna, och därför känns det mycket bra att vi nu är representerade där med Aiolos. Vi stärker även vår ställning bland bolag med systemansvar i stamnätet, vilket är positivt för våra möjligheter att vinna ytterligare kunder på denna marknad." säger Jerker Vallbo, VD på Vitec Energy

Litgrid AB

Litgrid är ett stamnätsbolag i Litauen vars huvuduppgift är att driva och förvalta det elektriska stamnätet samt reglera och övervaka landets elsystem. Litgrid, med huvudkontor i Vilnius, ser till att det alltid är balans mellan produktionen och användningen av el i Litauen. Inom Litgrids ansvarar hanteras ca 125 000 km elledningar, nätstationer, kontrollsystem, importen/exporten av el etc. Det Litauiska stamnätet utgör en del av de samreglerade näten i de Baltiska staterna samt i Ryssland och synkronisering sker med det Europeiska stamnätet.

Vitec Energy AB

Vitec Energy AB är ett mjukvarubolag som utvecklar, marknadsför och säljer IT-system till energibolag. Systemen inkluderar prognossystem för el- och fjärrvärmelast, vindkraftsprognoser samt GIS- & dokumentationssystem för el- och fjärrvärmedistributörer.

För mer information, kontakta

Jerker Vallbo, VD, Vitec Energy, tel. + 46 70-346 66 58 Vilija Railait?, Head of Communication, LITGRID AB, tel. +370 5 278 2361

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/56518/VIT B 20101101 12.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF