Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs dotterbolag rapporterar tredje kvartalet 2010

14:00 / 20 October 2010 Vitec Press release

Vitecs dotterbolag 3L System AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari - september 2010 och rapporterar om fortsatt tillväxt och en reservation som tynger resultatet. Nettoomsättningen uppgick till 75,9 Mkr (64,6) och rörelseresultatet blev -0,8 Mkr (7,0). För mer information hänvisas till bolagets hemsida www.3lsystem.com. Vitec lämnar sin rapport för tredje kvartalet 2010 den 28 oktober. 3L System AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX, First North är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 52 % av kapital och röster i 3L System AB.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel. 070-659 49 39. Fredrik Ruben, VD 3L System AB (publ), tel. 08-705 38 00.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder branschanpassade affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Aktietorget, och har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/56381/VIT B 20101020 11.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF