Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Delårsrapport januari-september 2010

12:00 / 28 October 2010 Vitec Press release

Vinst per aktie upp 61 %

  • Nettoomsättning 216,6 Mkr (101,5)
  • Resultat efter finansnetto 11,6 Mkr (6,6)
  • Rörelsemarginal 6 % (8)
  • Vinst per aktie 2,29 Kr (1,42)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 36,1 Mkr (21,1)
  • Europeiskt kraftföretag väljer vindkraftprognoser från Vitec

 Väsentliga händelser under perioden

  • Vitecs dotterbolag reserverar för felkalkylerat fastprisprojekt
  • Konvertering av konvertibelt förlagslån till aktier i Vitec
  • Vitec Fastighetssystem genomför produktlanseringarVerksamhetenVitec utvecklades starkt under det tredje kvartalet. Vinsten per aktie ökade under kvartalet, trots att ett felkalkylerat fastprisprojekt i dotterbolaget 3 L System kraftigt belastade periodresultatet. För perioden januari-september ökade vinsten per aktie med 61 % till 2,29 kr. Med Vitecs affärsmodell med engagemang i flera nischade programvarusegment blir enstaka motgångar i en nisch lättare att hantera och med stor andel repetitiva intäkter i alla nischer förstärks också förmågan att hantera generella konjunktursvängningar. Erfarenheten från tredje kvartalet visar att Vitec står väl rustat för att fortsätta växa med uthållig lönsamhet.Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/investorrelations/rapporterSe hela rapporten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/56483/VIT B 20101028 9.pdf

 

Vitec Software Group AB

Show as PDF