Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Vitec: Vitec annonserar produktlansering

Vitec Fastighetssystem annonserar lansering av en ny produkt för energiuppföljning. Lanseringen kommer att ske i samband med företagets årliga kundkon...

13:46 / 16 Aug Vitec Press release

Vitec: Nyemission i Vitec övertecknad

Ägarspridningen i Vitec som genomförts i samarbete med Avanza Bank blev övertecknad. Syftet var att öka antalet aktieägare, skapa förutsättningar för ...

14:08 / 18 Jun Vitec Press release

Vitec: Nyemission för ägarspridning i Vitec

I syfte att öka antalet aktieägare, skapa
förutsättningar för en förbättrad likviditet i Vitec-aktien och
ytterligare stärka Vitecs finansiella st...

08:28 / 9 Jun Vitec Press release

Vitec: Vitec förvärvar Capitex AB

Vitec Software Group AB (publ), har den 1 juni avtalat om förvärv av samtliga aktier i programvarubolaget Capitex AB som 2009 omsatte 73 Mkr. Förvärve...

13:30 / 1 Jun Vitec Press release

Vitec: Kungörelse från årsstämman

ÅRSSTÄMMAN I VITEC SOFTWARE GROUP AB (PUBL) BESLUTADE DEN 5 MAJ 2010 - att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, ...

09:32 / 6 May Vitec Press release

Vitec: Bostadsbolaget Dombron väljer Vitec

Det nybildade bostadsbolaget Dombron har valt Vitec som huvudleverantör av verksamhetsstödjande system. Bostadsbolaget Dombron beställer i affären ett...

08:45 / 23 Apr Vitec Press release

Vitec: Vitec kallar till årsstämma

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2010 kl. 17.30 Umeå Folkets Hus , Vasaplan, Umeå. Efter å...

17:16 / 31 Mar Vitec Press release

Vitec: Vitecs dotterbolag tecknar miljonorder

Vitecs dotterbolag 3L System AB har tecknat ett avtal värt ca 1,8 miljoner kronor med UBC Ekonomisk Förvaltning som är ett av Sveriges största förvalt...

11:01 / 25 Mar Vitec Press release

Vitec: Bokslutskommuniké 2009

Stark resultatförbättring och fortsatt tillväxtNETTOOMSÄTTNING 144,5 MKR (136,3)RESULTAT EFTER FINANSNETTO 17,9 MKR (15,5)RÖRELSEMARGINAL 13 % (13)VIN...

09:46 / 23 Feb Vitec Press release