Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec utser ibc till återförsäljare i Nederländerna

08:48 / 19 May 2009 Vitec Press release

Vitec Fastighetssystem har slutit ett återförsäljaravtal med International Business Contracts Ltd. Avtalet innebär att ibc kommer att sälja och marknadsföra WebEss, Vitecs programvarulösning för energiledning, på den nederländska marknaden.

ibc blir den första återförsäljaren som Vitec Fastighetssystem sluter avtal med efter att ha offentliggjort sina internationella expansionsplaner. Likheterna mellan fastighetsbranscherna i Sverige och Nederländerna gör att satsningen blir ett idealiskt första steg för Vitecs expansion på den europeiska marknaden.

Marcel Ros, Director, ibc, berättar "med vår bakgrund av system för fastighetsförvaltning är energiledning ett naturligt steg. Vi har noggrant undersökt de energiledningssystem som idag finns på marknaden och kommit fram till att WebEss är den produkt vi ser bäst passar på den nederländska marknaden." John Collison, Director, ibc säger "vi är mycket nöjda med att få introducera WebEss i Nederländerna och ser fram emot ett nära samarbete med Vitec."

"Att utse ibc som vår första återförsäljare i Nederländerna följer vår strategi att successivt etablera ett nätverk av partners i Europa. Vi upplever ett stort intresse för energiledning på den nederländska marknaden. Med ibc:s erfarenheter från försäljning av system för fastighetsförvaltning och deras höga verksamhetskunnande, är vi övertygade om att ibc blir en mycket bra återförsäljare till oss", säger Tommy Hallberg, VD, Vitec Fastighetssystem.

International Business Contracts Ltd ibc erbjuder internationella konsulttjänster inom fastighets- och finansmarknaden samt programvarulösningar för energiledning. ibc är representerade i Europa och Sydafrika.

Vitec Fastighetssystem AB Vitec Fastighetssystem AB erbjuder kompletta programvarulösningar för fastighetsförvaltning, ekonomistyrning, energiledning och kundkommunikation.

Vitec Fastighetssystem omsätter årligen drygt 60 Mkr. Företaget ingår i Vitec Software Group AB (publ)

För mer information, kontakta: Marcel Ros, +31 646 366 401, mailto:, www.ibc-webess.com

Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem AB, 0733 - 018 220, mailto:

Vitec Software Group AB

Show as PDF