Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Delårsrapport januari-mars 2009

13:38 / 5 May 2009 Vitec Press release

Rekordstark inledning av 2009 - RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 71% TILL 4,6 MKR (2,7 MKR) - VINST PER AKTIE UPP 65% TILL 0,92 KR (0,56 KR) - NETTOOMSÄTTNING UPP 8% TILL 35,0 MKR (32,3 MKR)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN - Miljonorder från Galatea Spirits AB - Lansering av mobilt affärsstöd för fastighetsmäklare - Stort nationellt och internationellt intresse för Vitecs vindkraftsprognoser

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG - Förvärv av samtliga aktier i Retail i Linköping AB som tidigare varit ett intressebolag. - Vitec ökar sitt innehav i 3L System AB. Innehavet uppgår nu till 34,8% av kapital och röster.  

VERKSAMHETEN

Så här långt har finanskrisen inte påverkat koncernen i så stor omfattning. Svensk FastighetsData AB påverkades dock negativt under andra halvåret 2008 både omsättnings- och resultatmässigt. Under första kvartalet 2009 har läget stabiliserats i SFD och bolaget redovisar åter vinst. Övriga bolag i koncernen har ej påverkats per den 31 mars 2009. Varje bolag följer noggrant utvecklingen på respektive marknad. Vitecs förutsättningar att utvecklas positivt bedöms som goda, även under resterande del av 2009.

Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 135 Mkr och har 130 medarbetare med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Vitec Software Group AB

Show as PDF