Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec ökar i 3L System AB

08:38 / 27 April 2009 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ) har per den 24 april köpt 320 000 aktier i 3L System AB till en kurs av 43 kr/aktie. Vitecs innehav uppgår efter fredagens transaktion till 817 200 aktier motsvarande 34,8 % av kapital och röster i 3L System AB.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec, tel. 070-659 49 39

Show as PDF