Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec Mobil effektiviserar Wåhlin Fastigheter

13:11 / 2 April 2009 Vitec Press release

Wåhlin Fastigheter har tillsammans med Vitec Fastighetssystem genomfört ett projekt i syfte att effektivisera processerna i den dagliga driften. I projektet har Vitecs lösning med mobil arbetsorder och felanmälan införts i verksamheten.

"Vårt mål var att utveckla förvaltningsorganisationen och arbeta mer effektivt. Med Vitecs mobila lösning till vårt fastighetssystem har vi nu lyckas uppnå det. Vitecs lösning innebär en stor kostnadsbesparing för oss. Samtidigt ger den oss en effektivare förvaltning utan onödig pappershantering. Med den nya tekniken arbetar vi även på ett betydligt miljövänligare sätt vilket känns mycket bra för oss, förklarar Karl-Johan Lindahl, på Wåhlin Fastigheter. "Vi märker att våra kunder mer och mer tittar på hur de kan effektivisera sin verksamhet. Med våra mobila lösningar skapas förutsättningarna att arbeta mer effektivt genom att mindre tid behöver läggas på resor och administration. Våra kunder får helt enkelt mer tid till sina kunder genom ett effektivare arbetssätt", säger Tommy Hallberg, VD, Vitec Fastighetssystem.

Wåhlin Fastigheter AB Wåhlin Fastigheter AB är ett av de större privatägda fastighetsföretagen i Stockholm, med ett 90- tal fastigheter bestående av ca 2 700 lägenheter, och ca 200 lokaler. Företaget är främst inriktat på långsiktig förvaltning av det egna fastighetsbeståndet och renovering av egna äldre bostads-hus. Administrativt och tekniskt sköts fastighetsförvaltningen av egen personal.

Vitec Fastighetssystem AB Vitec Fastighetssystem AB erbjuder kompletta programvarulösningar för fastighetsförvaltning, ekonomistyrning, energiledning och kundkommunikation. Affärsområdet Fastighet har en omsättning på ca 60Mkr.

För mer information Tommy Hallberg, Vitec, tel. 0733-018 220 Karl-Johan Lindahl, Wåhlin Fastigheter AB, tel. 08-514 935 11

Vitec Software Group AB

Show as PDF