Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec förvärvar Retail i Linköping AB

12:03 / 1 April 2009 Vitec Press release

Vitec har den 31 mars avtalat om förvärv av samtliga aktier i programvarubolaget Retail i Linköping AB. Bolaget som utvecklar och levererar affärssystem till retailbranschen har tidigare utgjort ett intressebolag som ägts till 35 % av Vitec. Förvärvet, som betalas kontant, kommer att öka Vitecs omsättning med ca 3 Mkr. Bolaget har en rörelsemarginal som ligger över eller i nivå med Vitec-koncernens mål om minst 12%.

- Förvärvet kompletterar vårt produktutbud inom affärsområde Media. Nu när bolaget blir helägt kan verksamheten integreras i en större struktur och därigenom tillföras ökade resurser inom marknad och försäljning. Detta ger goda förutsättningar för framtida tillväxt, säger Lars Stenlund, VD i Vitec.

För mer information Lars Stenlund, koncernchef Vitec Software Group AB (publ), tel: 0706 - 59 49 39

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 135 Mkr och har 130 medarbetare med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF