Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs bokslutskommuniké 2008

09:48 / 19 February 2009 Vitec Press release

  • RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 50% TILL 15,6 MKR (10,4 MKR)
  • VINST PER AKTIE UPP 47% TILL 3,12 KR (2,13 KR)
  • NETTOOMSÄTTNING UPP 63% TILL 136 MKR (84 MKR)
  • REPETITIVA INTÄKTER ÖKADE TILL 78 MKR (35 MKR) OCH UTGÖR NU 57% (41%) AV TOTALA INTÄKTERNA
  • STYRELSEN FÖRESLÅR HÖJD UTDELNING TILL 0,75 KR/AKTIE (0,60 KR)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

  • Vattenfall valde prognossystem för elhandel från Vitec
  • Vasakronan valde Vitec som leverantör av fastighetssystemVÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
  • Galatea Spirits AB har valt Vitec som leverantör av affärssystem
  • Vitec har lanserat det mobila kontoret för fastighetsmäklareVERKSAMHETENVitec fortsätter att gå bra trots den finansiella krisen. Orderläget är gott och affärs-möjligheterna är fortsatt gynnsamma. Den hastiga inbromsningen på bostadsmarknaden under fjärde kvartalet har påverkat affärsområde Mäklarsystem. De kraftigt sänkta räntorna har dock stabiliserat marknaden. Vitecs förutsättningar bedöms som goda för att kunna utvecklas positivt även i det rådande ekonomiska klimatet. Koncernens olika affärsområden ger en god riskspridning.Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF