Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs återförsäljare tar genombrottsorder i Nederländerna

10:30 / 29 December 2009 Vitec Press release

Vitec Fastighetssystems återförsäljare i Nederländerna, International Business Contracts, ibc, har tecknat avtal med en ny kund. Affären avser Vitecs energiledningssystem, WebEss till en av de ledande aktörerna inom maritim verksamhet.

Affären är den första för Vitecs återförsäljare sedan ibc påbörjade försäljningen på den nederländska marknaden i september 2009. Slutkunden är ett större företag inom shipping med huvudkontor i Nederländerna och verksamhet i ett femtiotal länder. Inledningsvis kommer WebEss att användas för uppföljning av energiförbrukningen i företagets fastigheter för att sedan även appliceras på flottan av fartyg.

"Affären visar att vårt system för energiledning är applicerbart på olika typer av verksamhet. I det här fallet handlar det om både fastigheter och lokaler samt fartyg. Genom sin flexibla design passar WebEss utmärkt till större organisationer som har en kombination av olika typer av enheter där man vill följa upp och övervaka energiförbrukningen och därmed miljöpåverkan", säger Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem.

Marcel Ros, Director International Business Systems lägger till "vi ser ett stort Intresse på den Nederländska marknaden för energiledning och att därmed kunna följa upp miljöpåverkan. Detta skapar mycket goda förutsättningar och vi ser fram emot att fortsätta representera Vitec och WebEss.

Vitec Fastighetssystem AB Vitec Fastighetssystem erbjuder kompletta programvarulösningar för fastighetsförvaltning, ekonomistyrning, energiledning och kundkommunikation. Vitec Fastighetssystem omsätter årligen drygt 60 Mkr. Företaget ingår i Vitec Software Group AB.

International Business Contracts Ltd ibc erbjuder internationella konsulttjänster inom fastighets- och finnansmarkanaden samt programvarulösningar för energiledning. Ibc är representerade I Europa och Sydafrika.

För mer information ibc, www.ibc-webess.com eller kontakta; Marcel Ros +31 646 366 401 mailto: John Collison +44 771 130 5776 mailto: Vitec Fastighetssystem, www.vitec.se eller kontakta; Brittany Wickerson, +46 859 477 496, mailto: Tommy Hallberg, +46 733 018 220, mailto:

Vitec Software Group AB

Show as PDF