Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec blir majoritetsägare i 3L System AB

10:25 / 22 December 2009 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ), noterat på Aktietorget, har förvärvat 110 000 aktier i 3L System AB (publ), noterat på First North, som innebär att Vitecs innehav uppgår till 1 223 734 aktier motsvarande 52,2 % av kapital och röster i 3L System. Vitec konsoliderar därmed 3L System i Vitec-koncernen från den 1 januari 2010. Vitecs årsomsättning ökar i och med detta med 60 % till ca 220 Mkr.

"Efter att ha uppnått aktiemajoritet i 3L System AB betraktar vi nu vårt innehav som ett långsiktigt industriellt innehav och inte som ett finansiellt innehav. Vi har inga ambitioner att ändra på 3L:s nuvarande inriktning, utan vi står helt bakom den befintliga strategin och har fullt förtroende för såväl styrelse som ledning i 3L. Vi tror på 3L:s möjligheter att fortsätta utvecklas vidare, från en redan god nivå, och vi bedömer därför framtidutsikterna som gynnsamma för bolaget.", säger Lars Stenlund, VD i Vitec Software Group AB (publ). "När nu Vitec ytterligare ökar sitt ägande och ser långsiktigt industriellt på sitt innehav visar Vitec fortsatt sitt stöd för det sätt som 3L System för närvarande drivs. I det arbetet är det givetvis bra med en synlig och kompetent huvudägare", säger Jan Friedman, Styrelseordförande i 3L System AB.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB, tel. 070-659 49 39 Jan Friedman, Styrelseordförande, 3L System AB, tel. 070-561 24 22

Vitec Software Group AB

Show as PDF