Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec renodlar och stärker varumärket

09:13 / 27 November 2009 Vitec Press release

Vitec Software Group AB:s helägda dotterbolag Svensk FastighetsData AB har namnändrat till Vitec Mäklarsystem AB. Bolaget kommer i fortsättningen att marknadsföra och sälja sina erbjudanden till fastighetsmäklare under varumärket Vitec. Namnbytet innebär att alla bolag inom Vitec-koncernen nu marknadsför sig under det gemensamma varumärket Vitec.

"För oss som ledande leverantör av mjukvara till fastighetsmäklare i Sverige, innebär namnbytet till Vitec ett viktigt och naturligt steg samtidigt som det ger oss en ny och bredare marknadsplattform för fortsatt tillväxt." säger Kristofer Stenum, VD på Vitec Mäklarsystem AB. "Namnändringen av bolaget och produkterna stärker koncernens gemensamma identitet och varumärke samt tydliggör att Vitec Mäklarsystem representerar en av de nischer där Vitec levererar ledande branschspecifika affärssystem.", säger Lars Stenlund, VD för Vitec Software Group AB (publ).

Vitec Mäklarsystem AB Vitec Mäklarsystem AB (556367-6500) är en marknadsledande leverantör av affärssystem till fastighetsmäklare. Sedan 2007-12-31 ingår bolaget i Vitec-koncernen. Företaget som har 45 medarbetare är ett helägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ)

För mer information kontakta Kristofer Stenum, VD, Vitec Mäklarsystem AB, tel. 031- 360 61 19 Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel. 070-659 49 39

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till utvalda branscher. Bland kunderna finns fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, energibolag samt tidningsföretag. Bolaget omsätter på årsbasis 135 Mkr och har ca 130 medarbetare. Vitec är noterat på Aktietorget. www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF