Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec ökar i 3L System AB

14:18 / 11 November 2009 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ) har förvärvat 62 327 aktier i 3L System AB till en kurs av 39,99 kr/aktie. Vitecs innehav uppgår till 1 074 347 aktier motsvarande 45,8 % av kapital och röster i 3L System AB.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec, tel. 070-659 49 39

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till utvalda branscher. Bland kunderna finns fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, energibolag samt tidningsföretag. Vitec är noterat på Aktietorget. www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF