Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec tar genombrottsorder i Norge

11:04 / 12 October 2009 Vitec Press release

Trondheim Energi Fjernvarme har köpt Vitecs nätberäkningssystem NetSim, och blir i och med affären den första kunden utanför Sverige som väljer Vitecs programvara för beräkningar av tryck och flöden i fjärrvärmenät. Trondheim Fjernvarme, som har det näst största fjärrvärmesystemet i Norge, kommer att ta systemet i full drift under hösten 2009.

"Vitecs programvara ger oss ett kraftfullt verktyg att analysera och optimera vårt fjärrvärmenät. Systemet ger oss en mycket god överblick över vårt fjärrvärmenät och gör det möjligt att snabbt analysera och värdera olika utbyggnadsalternativ." säger May Toril Moen, Avdelningsleder på Trondheim Energi Fjernvarme A S.

"Det är mycket glädjande att ytterligare en av våra produkter inom energiområdet visar sig ha potential att växa utanför Sverige, på samma sätt som vi tidigare har fått erfara med våra elprognossystem", säger Jerker Vallbo, VD för Vitec Energy.

Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim Energi Fjernvarme AS levererar fjärrvärme till ca 6000 fastigheter och ca 600 industrier samt offentliga byggnader via sitt fjärrvärmedistributionssystem som är det näst största i Norge. Fjärrvärmen som levereras täcker ca 30 % av Trondheims hela uppvärmningsbehov. Företaget som har 78 medarbetare är ett helägt dotterbolag till Trondheim Energi AS

Vitec Energy AB Vitec Energy erbjuder kompletta programvarulösningar för lastprognoser, nätinformation samt nätberäkningar för energibolag.

För mer information Jerker Vallbo, VD, Vitec Energy AB, tel. +46-73-301 82 20 May Toril Moen, Avdelningsleder, Trondheim Energi Fjernvarme AS, tel. +47-73 90 10 67

Vitec Software Group AB

Show as PDF