Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec ökar i 3L System AB

09:27 / 7 October 2009 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ) har förvärvat 134 700 aktier i 3L System AB till en kurs av 39,10 kr/aktie. Vitecs innehav uppgår till 1 012 020 aktier motsvarande 43,1 % av kapital och röster i 3L System AB.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec, tel. 070-659 49 39

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 135 Mkr och har 130 medarbetare med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF