Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec rekryterar chef till produktledningen

13:07 / 23 January 2009 Vitec Press release

Vitec Fastighetssystem förstärker ledningen i bolaget med Kristofer Olsson som ny chef för produktledningen. Rekryteringen är ett viktigt steg i arbetet med att vidareutveckla och stärka produkterbjudandet. Kristofer Olsson har en bakgrund inom strategisk produktledning och kommer närmast från Ericsson där han verkat inom affärsområdena Multimedia samt Mobile Systems. Kristofer Olsson börjar sin anställning i januari månad.

"Med Kristofer Olsson som chef för produktledningen kan vi intensifiera arbetet med att vidareutveckla och förädla vårt erbjudande ut på marknaden. Vi har sett en utvecklingspotential inom detta område internt och får nu med Kristofer Olsson en mycket kompetent och erfaren chef att leda verksamhetsområdet. Under 2009 kommer vi att lägga stort fokus på vårt produkterbjudande. I detta kommer även ökad kundkommunikation kring våra utvecklingsplaner att ligga", säger Tommy Hallberg, VD. "Jag ser fram emot uppgiften att få leda och utveckla ett så centralt område som produktledningen på Vitec Fastighetssystem. Avdelningen har nyligen etablerats och det skall bli spännande att verka i rollen som har stora inslag av kundnärhet. Att få arbeta med att utveckla produkterbjudandet så att det på bästa sätt möter kundernas förväntningar och krav kommer att bli oerhört stimulerande", säger Kristofer Olsson, ny chef produktledningen för Vitec Fastighetssystem. Vitec Fastighetssystem Vitec Fastighetssystem AB erbjuder kompletta programvarulösningar för fastighetsförvaltning, ekonomistyrning, energiledning och kundkommunikation. Affärsområdet Fastighet har en omsättning på drygt 60Mkr. För vidare information kontakta Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem AB, tel: 0733 -018 220

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 135 Mkr och har 130 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF