Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: HEBA väljer system från Vitec

08:49 / 7 May 2008 Vitec Press release

HEBA Fastighets AB (publ) som är noterat på OMX Mid Cap har valt Vitec som leverantör av fastighetssystem och ekonomisystem. Leveransen kommer att påbörjas omgående och beräknas vara fullt genomförd under hösten 2008.

"Vi har efter vår utvärdering av befintliga system på marknaden funnit att Vitec är en branschorienterad leverantör som erbjuder den programvara som vi upplever ger oss det bästa stödet, för att vi skall kunna fortsätta att utveckla vår verksamhet", säger Nils Hedberg VD på HEBA Fastigheter AB (publ).

"Vitec Fastighetssystem är idag en ledande leverantör av affärsstöd till företag i fastighetsbranschen, och med denna affär befästs vår position ytterligare bland de noterade fastighetsbolagen. Att HEBA väljer Vitec för att utveckla sin verksamhet är mycket tillfredsställande och visar att marknaden uppfattar vårt erbjudande som starkt", säger Tommy Hallberg, VD för Vitec Fastighetssystem AB.

HEBA Fastighets AB (publ) HEBA Fastighets AB (publ) med dotterbolag hade vid utgången av 2007 ett fastighetsbestånd omfattande totalt 52 fastigheter varav flertalet är belägna i Stockholms stad, Huddinge kommun och Lidingö stad. Det sammanlagda marknadsvärdet för koncernens fastigheter uppgår till drygt 3 100 Mkr och den totala uthyrningsbara arean uppgår till 204 000 kvm. Koncernen har närmare 3 000 bostadslägenheter som omfattar cirka 93 % av den uthyrningsbara arean. Antalet lokaler är 208 stycken med en area om 15 040 kvm. Bolaget omsätter på årsbasis cirka 190 Mkr.

Vitec Fastighetssystem AB Vitec Fastighetssystem AB erbjuder kompletta programvarulösningar för fastighetsförvaltning, ekonomistyrning och kundkommunikation. Affärsområdet Fastighet är det största i Vitec-koncernen med en omsättning på närmare 60Mkr.

För mer information Nils Hedberg, VD HEBA Fastighets AB (publ) Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem AB

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 120 Mkr och har 120 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF