Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Omstämpling av A-aktier till B-aktier

15:03 / 11 April 2008 Vitec Press release

Vitec i Umeå AB (publ) meddelade idag att ägare av 200 000 A-aktier i Vitec har stämplat om A-aktier till B-aktier i enlighet med det omvandlingsförbehåll som anges i bolagsordningens §5. Efter omstämpling kommer antalet A-aktier i Vitec att uppgå till 800 000 medan antalet B-aktier kommer att uppgå till 2 966 000. Det totala antalet aktier i Vitec, inklusive både A- och B-aktier, är oförändrat på 3 766 000.

Omstämplingen har gjorts av Lars Stenlund och Olov Sandberg som stämplat om vardera 100 000 A-aktier till B-aktier. Efter omstämplingen innehar Olov Sandberg aktier med en röstandel på 32,1 % och en oförändrad kapitalandel på 13,3 %. Lars Stenlund har efter omstämplingen aktier med en röstandel på 32,4 % och en oförändrad kapitalandel på 14,3 %.

Vitec Software Group AB

Show as PDF