Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec hjälper Kommunfastigheter Örebro att värna om miljön

08:36 / 5 December 2008 Vitec Press release

Kommunfastigheter Örebro har tillsammans med Vitec Fastighetssystem genomfört ett projekt i syfte att ta bort pappershanteringen från den dagliga driften. I projektet har Vitecs lösning för teknisk förvaltning och mobila klienter införts i verksamheten. I samband med detta har även de interna processerna hos Kommunfastigheter Örebro utvecklats och effektiviserats.

"Det känns mycket bra att vi nu efter genomfört projekt kan bidra till en bättre miljö. Dessutom kommer Vitecs lösning innebära betydande kostnadsbesparingar för oss inom driftsverksamheten. Vi har tillsammans tagit fram ett nytt, mer miljövänligt och mindre kostsamt sätt att arbeta på med hjälp av morgondagens teknik", säger Benny Fägerstad, Driftschef Kommunfastigheter Örebro.

"Kommunfastigheter Örebro är en viktig kund för oss och det känns spännande att kunna driva ett sådant här projekt tillsammans. Vi får också bevis för att våra produkter motsvarar de krav som kunder idag ställer när det gäller användbarhet och funktionalitet. Sedan känns det alltid bra att bidra till en bättre miljö", säger Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem.

Kommunfastigheter Örebro Kommunfastigheter Örebro äger och förvaltar kommunens alla rörelsefastigheter . I detta ingår såväl yttre som inre underhåll av fastigheterna. Kommunfastigheter Örebro skall erbjuda kommunens verksamheter en så effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning som möjligt.

Vitec Fastighetssystem Vitec Fastighetssystem AB erbjuder kompletta programvarulösningar för fastighetsförvaltning, ekonomistyrning, energiuppföljning och kundkommunikation.

För mer information kontakta Benny Fägerstad, Kommunfastigheter Örebro, tel: 019 - 211 631 Tommy Hallberg, Vitec Fastighetssystem, tel: 0733 - 018 220

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 135 Mkr och har 130 medarbetare med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget. www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF