Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Helsingborgshem väljer Vitec Energiledning

09:09 / 22 December 2008 Vitec Press release

Helsingborgshem har valt Vitec som leverantör av ett nytt energi-ledningssystem. Det nya systemet skall effektivisera energianvändningen och minska emissionerna av miljöpåverkande växthusgaser.

"Vi har funnit att Vitecs energiledningssystem ger oss det bästa systemstödet för vårt energi- och miljöarbete. Med en bra uppföljning av vår energianvändning och ett effektivt energiledningssystem kan vi sänka våra energikostnader, minska vår miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö.", säger John Nielsen, Teknisk Chef Helsingborgshem.

" Vi är mycket glada över att Helsingborgshem väljer att samarbeta med Vitec runt energi- och miljöfrågorna. Energiledning är ett område som vi fokuserar på och det är därför mycket tillfredsställande att få göra den här affären och få Helsingborgshems förtroende. Vi upplever idag ett stort intresse på marknaden för våra produkter för energiledning.", säger Tommy Hallberg, VD för Vitec Fastighetssystem.

Helsingborgshem Helsingborgshem är det kommunala bostadsbolaget i Helsingborgs stad. Företaget förvaltar ca 12 000 lägenheter och 900 lokaler och har en nettoomsättning på ca 750 MSEK.

Vitec Fastighetssystem Vitec Fastighetssystem AB erbjuder kompletta programvarulösningar för fastighets-förvaltning, ekonomistyrning, energiledning och kundkommunikation. Affärsområdet Fastighet är det största i Vitec-koncernen med en omsättning på 60Mkr.

För vidare information kontakta John Nielsen, Teknisk Chef, Helsingborgshem, tel: 042-20 82 20 Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem AB, tel: 0733 -018 220

Vitec Software Group AB

Show as PDF