Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-september 2008

10:24 / 30 October 2008 Vitec Press release

- Resultat efter finansnetto upp 84% till 10,4 Mkr (5,6) - Intäkterna upp 68% till 98,6 Mkr (58,7) - Vinst per aktie upp 83% till 2,07 Kr (1,13) - Repetitiva intäkter utgjorde 59% av totala intäkterna, f.å. 43%

Väsentliga händelser under perioden - Banklån helt återbetalda, totalt 23,2 Mkr - Konvertibelemission på 13,68 Mkr genomförd - Vitec Software Group AB (publ) nytt namn

Verksamheten Tredje kvartalet uppvisade en mycket kraftig förbättring i jämförelse med föregående år. Den organiska tillväxten var 14 procent, den totala tillväxten 80 procent och rörelseresultatet ökade till 5,1 Mkr (0,8 Mkr). Tillväxten under de första nio månaderna uppgick till 68 procent. Rörelseresultatet under de första nio månaderna blev 12 Mkr (6,5). Den positiva utvecklingen i 3L System Group under tredje kvartalet innebar att Vitecs resultatandel ökade till 1,3 Mkr (0,2 Mkr).

Den finansiella krisen har inte påverkat koncernen så här långt. Vitecs förutsättningar är goda för att kunna utvecklas positivt även i det rådande ekonomiska klimatet. Koncernens olika affärsområden ger dessutom en riskspridning som gör att koncernen står väl rustad att möta en ekonomisk nedgång.

Efter bolagsstämmans beslut att anta ny firma har Vitec Software Group AB (publ) nu också registrerats hos Bolagsverket.

Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF