Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec Fastighetssystem förnyar ledning och organisation

08:59 / 24 October 2008 Vitec Press release

Vitec Fastighetssystem förnyar företagsledningen och sätter en ny organisation. Med förändringen skapas en ny leveransavdelning och en produktledning. Leveransavdelningen skall säkra kvalitet och leveranstidpunkt i kundprojekt. Produktledningen kommer att styra utvecklingen av företagets produkterbjudande. Förändringen är ett avgörande steg i arbetet med att vidareutveckla företaget för att kunna hantera framtida krav och förväntningar från kunder och marknad.

Vi har sett en utvecklingspotential i vår interna organisation och ledning. Med förnyad ledning och en ny organisation kommer vi att kunna vidareutveckla verksamheten och därmed ta oss an uppgiften att stärka såväl produkterbjudande som kundrelationer och leveranskvalitet. Vi räknar med att kunderna kommer att märka en markant skillnad redan under nästa år", säger Tommy Hallberg, VD.

Vitec Fastighetssystem Vitec Fastighetssystem AB erbjuder kompletta programvarulösningar för fastighetsförvaltning, ekonomistyrning, energiuppföljning och kundkommunikation. Affärsområdet Fastighet är det största i Vitec-koncernen med en omsättning på närmare 60Mkr.

För mer information Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem, tel 0733-018 220

24 OKTOBER 2008

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 130 Mkr och har 130 medarbetare med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 090 -15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF