Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-mars 2007

13:46 / 9 May 2007 Vitec Press release

· RESULTAT FÖRE SKATT UPP 37 % TILL 3,3 MKR (2,4 MKR) · VINST PER AKTIE 0,69 KR (0,56 KR) · OMSÄTTNING 21,2 MKR (21,5 MKR) · FÖRBÄTTRADE MARGINALER OCH STARKARE KASSAFLÖDE

ALLMÄNT Samordningen av förvärvade verksamheter samt effektivare internprocesser ger nu effekt. Rörelsemarginalerna ökar och utnyttjandet av underkonsulter som pressat marginalerna, har kunnat minskas. Nu överträffas det starka resultat från första kvartalet 2006 med råge och utvecklingen ser stabil ut. Förnyade aktiviteter har inletts för att hitta kompletterande förvärv, en process som utgör en viktig del av företagets affärsidé.

EKONOMI Kassaflödet från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital ökade med 25 % till 4,2 Mkr eller 1,18 kr/aktie. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 1,1 Mkr (1,2 Mkr) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 0,9 Mkr (0,8 Mkr). Likvida medel inklusive beviljade krediter uppgick vid periodens slut till 18,7 Mkr (19,5 Mkr).

VERKSAMHETEN Affärsområde Fastighet har förbättrat lönsamheten samtidigt som det intensiva utvecklingsarbetet har fortsatt. Tillsammans med en större internationell kund har Vitec utvecklat en miljöprogramvara som kan bidra till att reducera växthusgaserna vid uppvärmning av fastigheter. Systembolaget blir första kund i Sverige att nyttja modulen.

Affärsområde Energi har haft en god utveckling och bl.a. vunnit en order från det danska elhandelsbolaget Scanenergi A/S gällande dagliga leveranser av elprognoser. Bolaget blir härmed Vitecs första prognoskund i Danmark. Vitecs programvara nyttjas nu av elhandelsbolag i samtliga nordiska länder.

Affärsområde Medias investeringar i affärsutveckling och intensifierad marknadsbearbetning har gett ökade licens- och avtalsintäkter. Orderingången är stark och lönsamheten god. Bl. a. har Ernst & Young i Sverige valt Vitecs affärssystem Balans för kundreskontra, räntefakturering och anläggningsredovisning.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF