Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec utvecklar vindkraftprognoser

09:03 / 19 April 2007 Vitec Press release

En ny programvara för vindkraftsprognoser utvecklas av Vitec. Principerna som systemet bygger på har testats med goda resultat och efter sommaren sker de första leveranserna.

"Vi räknar med ett stort intresse för vår nya vindkraftmodul, både i Sverige men kanske särskilt i Danmark, som har den största andelen vindkraftverk per invånare i världen. Vindkraftmodulen gör Vitecs Aiolos till ett heltäckande prognosverktyg för samtliga stora energikällor idag, och vi står väl rustade att möta en förväntad efterfrågeökning" säger Jerker Vallbo, VD i Vitec Energy AB.

Prognossystemet Aiolos från Vitec används redan idag av flertalet kraftbolag i Norden för prognosering av el- och värmelaster. Nu kompletteras systemet med en helt ny prognosmodul speciellt framtagen för vindkraftverk. Den nya modulen bygger på en modell som vid testning uppvisat mycket lovande resultat.

Vindkraften är på stark frammarsch i både Sverige och övriga Europa. Statens energimyndighet har som mål att Sverige skall ha 10 TWh vindkraft senast år 2015, vilket motsvarar 7 % av dagens elanvändning. Detta innebär en utbyggnadstakt på 200-250 vindkraftverk per år i Sverige.

Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec i Umeå AB (publ). 070-659 49 39 www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag som har 90 medarbetare och kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec utvecklar och säljer affärssystem och beslutsstöd till fastighets-, energi- och tidningsbranscherna. Vitec är noterat på Aktietorget.

Vitec Software Group AB

Show as PDF