Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Systembolaget minskar växthusgaserna med miljömodul från Vitec

08:48 / 12 March 2007 Vitec Press release

Vitec har tillsammans med en större internationell kund utvecklat en miljöprogramvara som kan minska växthusgaserna som exempelvis bildas vid uppvärmning av fastigheter. Systembolaget blir nu först i Sverige med att nyttja modulen med en helt ny automatisk datahämtning via internet, som erbjuds av Telge Kraft.

Systembolaget har beslutat att satsa på den nya miljöuppföljningen från Vitec som nu har gjorts snabbare och effektivare med hjälp av en tjänst som utvecklats av Telge Kraft. Tjänsten innebär att mätdata automatiskt levereras via internet till Vitecs programvara WebEss. "Vi bidrar gärna där vi kan för att hjälpa kunderna med energieffektivisering, och automatisk överföring av förbrukningsdata är en tjänst som förenklar för kunderna", säger Peter Wigert VD, Telge Kraft.

Det nya energidirektivet för fastigheter som fastställts av Boverket, har i kombination med EU-kommisionens ordförande José Manuel Barrosos uttalande om att de påtagliga klimatförändringarna kräver att man minskar växthusgaserna med 20% innan 2020, medfört att intresset för miljökonsekvenser från uppvärmning av fastigheter ökat. För att nå målet krävs satsning på förnyelsebara energikällor samt en kraftig besparing inom bostads- och transportsektorn. "Systembolaget har höga miljöambitioner och vi använder gärna ny teknik för att göra detta effektivt", säger Johan Tömmervik, IT Direktör på Systembolaget.

Vitec har allt sedan oljekrisen och den efterföljande kraftiga prisökningen på energi i mitten av 80-talet arbetat med programvaror för att minska energianvändningen i främst bostadssektorn. Idag används Vitecs system för energieffektivisering, WebEss i närmare 60% av Sveriges fastighetsbestånd, samtidigt som internationella kunder börjat strömma till. " Den ökade fokuseringen på energi och miljö, i kombination med vår redan framskjutna position för energieffektivisering i Sverige, gör att möjligheterna att leverera programvaror för en internationell marknad ökar.", säger Peter Ovrin, VD i Vitec.

Vitec i Umeå (publ) är ett bolag som har cirka 90 anställda och kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec utvecklar och säljer affärssystem och beslutsstöd till fastighets-, energi- och tidningsbranscherna. Vitec är noterat på AktieTorget. Kontakt Lars Stenlund, VD 070-659 49 39

www.vitec.se

Vitec Software Group AB

Show as PDF