Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec förvärvar Svensk Fastighetsdata AB

08:33 / 18 December 2007 Vitec Press release

Vitec har den 17 december 2007 avtalat om förvärv av samtliga aktier i Svensk Fastighetsdata AB (SFD). Göteborgsbaserade SFD är marknadsledande i Sverige inom programvarustöd för fastighetsmäklare, och utgör därmed ett naturligt komplement till Vitecs omfattande verksamhet inom fastighetsbranschen. Samgåendet skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt på en marknad där internetbaserade tjänster är i snabb tillväxt.

Vitecs största affärsområde, Fastighetssystem, har 40 procent av marknaden för programvaror för fastighetsförvaltare och SFD är mycket framgångsrika inom sin verksamhet för fastighetsmäklarbranschen.

"SFD:s produkter och djupa branschkunskap ger tillsammans med Vitecs internationella ambitioner och affärsutvecklingsstrategi utmärkta förutsättningar för en fortsatt god utveckling av SFD ", säger Lars Stenlund, VD i Vitec.

"Vi har i Vitec funnit en naturlig, stark och långsiktig ägare till SFD som kan utveckla bolagets fulla potential. Genom affären får vi tillgång till ökade affärsutvecklingsresurser. Dessutom har Vitec en strategi för internationalisering som vi ser som mycket spännande för SFD. Tillsammans kommer vi att ytterligare öka konkurrenskraften till gagn för våra kunder.", säger Kristofer Stenum, VD i SFD.

De två tidigare huvudägarna i SFD, Kristofer Stenum och Niklas Stenum, kommer att fortsätta som VD respektive utvecklingschef.

SFD har under en följd av år redovisat kraftig organisk tillväxt med god lönsamhet. Omsättningen uppgick 2006/2007 till 40 Mkr med ett rörelseresultat om 2,8 Mkr. Viteckoncernens omsättning ökar efter förvärvet med ca 50 procent till ca 135 Mkr per år. Förvärvet bedöms resultera i en betydande ökning av vinsten per aktie för Vitec.

Förvärvet som sker per årsskiftet 2007/08 betalas med kontanter och en konvertibel som maximalt kan konverteras till 250 000 aktier i Vitec, samt 150 000 nyemitterade aktier. Vitec har bemyndigande för emissionerna från senaste årsstämman.

Vitec är ett programvarubolag noterat på Aktietorget.

Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec. 070-659 49 39 www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF