Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: OKQ8 väljer Energi- och Miljöuppföljning från Vitec

10:19 / 20 November 2007 Vitec Press release

Vitec har träffat avtal med OK-Q8 AB om leverans av programvara för uppföljning av energi och miljö för företagets samtliga anläggningar i Sverige. Leveransen sker i samarbete med Collectric AB som ansvarar för automatisk avläsning av mätare.

"Vi är mycket glada över att få leverera vår programvara WebEss för energi- och miljöuppföljning till OKQ8 och vi ser leveransen som en viktig inbrytning i ett nytt kundsegment som kommer att kunna komplettera våra erbjudanden till vanliga fastighetsbolag. Samarbetet med Collectric öppnar flera nya marknadsmöjligheter och vi ser tillsammans en stor framtida tillväxtpotential", säger Johnny Kölfors, VD i Vitec Fastighetssystem.

OK-Q8 AB är Sveriges största bensinbolag. Bolaget som omsätter ca 20 miljarder kr/år har ca 200 större egna anläggningar i Sverige som var och en använder värme, el och vatten. "Energikostnaderna är en stor post i dag, och vårt ansvar att minimera den miljöpåverkan energiförbrukningar åstadkommer är viktigt för vår trovärdighet", menar Mats Lundvik hos OKQ8 Bygg och Etablering som ansvarar för anläggningarnas tekniska drift och skötsel.

Collectric AB är ett företag som erbjuder system för automatisk avläsning av el, fjärrvärme och vatten. "Vi kan erbjuda ett helautomatiskt system för automatisk avläsning av förbrukningar till kommersiella industrier, fastighetskunder och andra", säger Steve Björk programutvecklare hos Collectric.

Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec i Umeå AB (publ). 070-659 49 39 www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 90 Mkr och har 90 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Vitec Software Group AB

Show as PDF