Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec - Viken Fjernvarme väljer Vitecs el- och fjärrvärmeprognoser

12:08 / 7 June 2006 Vitec Press release

Viken Fjernvarme har valt Vitecs system för sina behovsprognoser av värme. Driftstart sker under första halvåret 2006. Viken Fjernvarme blir därmed Vitecs första kund i Norge på fjärrvärmeprognoser.

" Att Viken Fjernvarme har valt Vitecs system för att prognosticera sin värmeförbrukning är oerhört roligt. Det skapar inte bara en bra referens för den fortsatta bearbetningen av den norska marknaden utan visar också på att systemet står sig starkt på den internationella marknaden." säger Jerker Vallbo, VD i Vitec Energy.

"Lastprognoser är en mycket viktigt del i vårt dagliga arbete. Det är väsentligt för oss att snabbt och enkelt kunna få fram tillförlitliga prognoser. Vitecs system uppfyller de kraven och jag är övertygad om att det kommer att bli ett bra beslutsstöd i vårt dagliga arbete. Vitecs system kändes som ett tryggt val då deras system är väl beprövat och används av många aktörer runt om i Norden." säger Torger Stubberud, driftchef på Viken Fjernvarme.

Viken Fjernvarme är Norges största fjärrvärmeleverantör med över 1 TWh i producerad energi. Bolaget distribuerar energi i Oslo samt dess närområde. Totalt har bolaget över 3 500 kunder och står för ca 40 % av den totala värmeproduktionen i hela Norge. Viken Fjernvarme ägs av Oslo Kommun samt Hafslund ASA.

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 90 Mkr och har 90 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec i Umeå AB (publ). 070-659 49 39 www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF