Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec utser Remium till likviditetsgarant (market maker)

10:57 / 7 April 2006 Vitec Press release

Vitec har utsett Remium till market maker för sin B-aktie som handlas på Aktietorget. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Åtagandet påbörjas den 10 april 2006.

"Vår målsättning med att anlita en market maker är att öka aktiens likviditet och därigenom åstadkomma en minskad risk för investerare att handla i Vitecs aktie. Vitec har utvecklats väl och vi vill underlätta för nya och gamla intressenter att kunna handla i Vitecs aktie", säger Lars Stenlund, vd i Vitec.

För mer information, vänligen kontakta: Lars Stenlund, vd Vitec 070-659 49 39 Louise Grünthal, Remium, 08-454 32 41

Vitec Software Group AB

Show as PDF