Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Förvärvar 12,8 procent av aktierna i 3L System. Blir största ägare.

09:19 / 10 October 2006 Vitec Press release

- Förvärvet av aktierna i 3L System är i första hand en finansiell placering. Det säger Lars Stenlund, som är VD för Vitec som idag har offentliggjort köpet av 12,8 procent av aktier och kapital i 3L System. Köpeskillingen uppgår till 14,7 Mkr eller 49 kronor per aktie. Vitec-aktien är noterad på Aktietorget medan 3L System-aktien är noterad på NGM-listan. Genom förvärvet blir Vitec enligt den officiella ägarförteckningen den största ägaren i 3L System.

Vitec är en marknadsledande leverantör av programvaror till fastighetsbranschen och tidningsbranschen samt en betydande leverantör till energibranschen. 3L System har en liknande verksamhet men är mer inriktat än Vitec på bl a programvaror för katalogproducenter.

- Vi har för närvarande inga planer på att utöka vårt ägande i 3 L System ytterligare. Att vi valde att gå in i bolaget just nu beror på att det fanns en intressant post ute på marknaden, säger Lars Stenlund. Han utesluter dock inte ett framtida samarbete med bolaget.

Vitec med huvudkontor i Umeå omsätter ca 85 Mkr och har ett 90-tal medarbetare. 3L System som ligger i Stockholm omsatte under 2005 ca 50 Mkr och hade ca 50 medarbetare.

Vitec Software Group AB

Show as PDF