Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Flaggningsmeddelande i 3L System AB

08:44 / 10 October 2006 Vitec Press release

Vitec i Umeå AB (publ), org.nr. 556258-4804, har per den 9 oktober 2006 köpt 300 000 aktier i 3L System AB. Vitec i Umeå ABs innehav uppgår efter gårdagens affär till 300 000 aktier i 3L System AB motsvarande 12,8% av kapital och röster.

Umeå den 10 oktober 2006

Show as PDF