Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Delårsrapport januari-september 2006

09:14 / 26 October 2006 Vitec Press release

Vitec i Umeå AB (publ) - OMSÄTTNINGEN UPP 41 % TILL 58,4 MKR (41,5 MKR) - RESULTAT FÖRE SKATT UPP 8 % TILL 3,6 MKR (3,3 MKR) - VINST PER AKTIE 0,81 KR (0,75 KR) - VITEC STÖRSTA ÄGARE I 3L SYSTEM AB

ALLMÄNT Efter rapportperiodens slut har Vitec förvärvat 12,8 % av röster och kapital i 3L System AB. Köpeskillingen uppgår till 14,7 Mkr eller 49 kronor per aktie. 3L System-aktien är noterad på NGM-listan. Genom förvärvet blir Vitec enligt den officiella ägarförteckningen den största ägaren i 3L System. Bolaget utvecklar och säljer programvaror till bygg- och fastighetsbranschen men också programvaror för katalogproducenter. Förvärvet av aktierna i 3L System är i första hand en finansiell placering. EKONOMI Kassaflödet från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital ökade med 22 % till 6,5 Mkr eller 1,82 kr/aktie. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 3,7 Mkr (2,4 Mkr) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 2,4 Mkr (1,6 Mkr). Likvida medel inklusive beviljade krediter uppgick till 15,2 Mkr (13,3 Mkr). Tredje kvartalet är normalt årets svagaste p.g.a. semesterperioden. Förra året avvek Q3 från detta mönster på grund av förvärv. VERKSAMHETEN Affärsområde Energi har haft en god utveckling och orderboken är fylld för resten av året. Inom Affärsområde Fastighet har det intensiva utvecklingsarbetet fortsatt. Intresset för Vitecs mobila lösningar har ökat markant. Resultatet har belastats av arbetet med samordningen av de tidigare förvärvade bolagen inom affärsområdet. Affärsområde Media har investerat i affärsutveckling och intensifierad marknadsbearbetning. Verksamheten har varit fortsatt lönsam även om hösten har börjat något svagare än förra året.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF