Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec förvärvar Vertex av IBS

10:30 / 6 July 2005 Vitec Press release

Vitec har den 5 juli avtalat om förvärv av samtliga aktier i IBS Vertex AB. Säljare är IBS AB. Vertex, som marknadsför egenutvecklade programvaror och tjänster till fastighetsbranschen, omsatte 27 Mkr 2004. Förvärvet väntas ge ett positivt resultattillskott per aktie redan under innevarande år. Viteckoncernen omsätter efter förvärvet ca 90 Mkr per år.

IBS Vertex AB är en av de ledande leverantörerna till den svenska fastighetsmarknaden. Efter förvärvet kommer Vitec att vara den dominerande aktören på denna marknad med 40 procents marknadsandel. Vitecs målsättning är att kunna erbjuda marknadens bästa programvarustöd för fastighetsbranschen oavsett affärstillämpning. Med förvärvet av IBS Vertex AB kommer Vitec att ha tillräckliga resurser, ur alla aspekter, för att säkerställa att målsättningen nås. "Den kompetens, erfarenhet och det produkt- och tjänsteerbjudande som IBS Vertex har tillsammans med Vitecs befintliga verksamhet utgör marknadens klart starkaste kombination. Utvecklingsmöjligheterna är väsentliga, speciellt om man beaktar att den ökade styrkan i koncernen medger ytterligare satsning på produktutveckling och marknadsföring. Som den dominerande leverantören i Sverige finns nu också förutsättningar att börja planera för expansion utanför landet.", säger Lars Stenlund, VD i Vitec. "Försäljningen av Vertex är ett naturligt steg i och med att vi i samband med försäljningen av IBS Public Service i England beslutade att lämna marknaden för fastighetssystem. Vi har i Vitec funnit en naturlig, stark och långsiktigt ägare till Vertex.", säger Per-Arne Sendrén, Finansdirektör IBS AB.

Vitec är ett programvarubolag. Bolaget omsätter idag ca 90 Mkr och har ca 90 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec. 070-659 49 39 www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF