Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec förvärvar Veriba AB

09:15 / 2 June 2005 Vitec Press release

Vitec har den 1 juni avtalat om förvärv av samtliga aktier i Linköpingsbaserade programvarubolaget Veriba AB. Bolaget, som marknadsför det egenutvecklade affärssystemet Balans, omsatte 12,1 Mkr 2004. Balans har en marknadsledande position bland tidningsföretag. Förvärvet väntas ge ett positivt resultattillskott per aktie redan under innevarande år. Viteckoncernen omsätter efter förvärvet ca 65 Mkr per år.

Vitec är ett programvarubolag, fram till idag inriktat på fastighets- och energimarknaderna. För att uppnå högre tillväxt har bolagets styrelse beslutat om en breddning av verksamheten till fler marknader. Förvärvet av Veriba AB är det första i en ny marknadsnisch för Vitec. Synergieffekter i förvärvet finns för marknadsföring, management, support, infrastruktur och teknologi. Med Veriba får Vitec ytterligare ett strategiskt väl placerat kontor, den här gången i Linköping. Förvärvet betalas med kontanter och en konvertibel som maximalt kan konverteras till 66 700 aktier i Vitec. Tilläggsköpeskilling kan komma att utgå. "De produkter och den specifika branschkunskap som Veriba har, i kombination med Vitecs marknadsorientering och affärsutvecklingsstrategi, ger utmärkta förutsättningar för en fortsatt god utveckling av Veribas position på marknaden", säger Lars Stenlund, VD i Vitec. "Vi har i Vitec funnit en naturlig, stark och långsiktig ägare till Veriba AB som kommer att kunna utveckla bolagets fulla potential. Genom affären får vi tillgång till ökade marknads- och affärsutvecklingsresurser. Dessutom har Vitec ett rikstäckande kontorsnät vilket är en fördel för Veriba.", säger Bert Johansson, VD i Veriba och tidigare huvudägare.

www.vitec.se

Vitec Software Group AB

Show as PDF