Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-mars 2005

14:22 / 10 May 2005 Vitec Press release

· Resultat efter finansnetto 1,31 Mkr (f. å. 1,39 Mkr) · Omsättning 12,2 Mkr ( 12,6 Mkr) · Vinst per aktie 0,28 kr (0,32 kr) · Förstärkning av utvecklingskapaciteten

EKONOMI Orderstocken ökade med 1,1 Mkr (+6%) till 17,8 Mkr. Kassaflödet från löpande verksamhet ökade till 4,8 Mkr (+8%) eller till 1,34 kr/aktie. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 0,68 Mkr (0,71 Mkr) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 0,51 Mkr (0,47 Mkr). Likvida medel inklusive beviljade krediter uppgick till 19,4 Mkr (18,0 Mkr). De lägre omsättnings- och vinstsiffrorna jämfört med 2004 förklaras i huvudsak av att påskhelgen inföll redan under första kvartalet 2005. Jämförelsesiffrorna för föregående år är omräknade enligt IFRS.

VERKSAMHETEN Affärsområde Energi har inlett året starkt med flera order på det nya mobila dokumentationssystemet, NetDoc Mobile. Efterfrågan på Vitec Energys produkter har även i övrigt uppvisat en stigande tendens under första kvartalet. Affärsområde Fastighet har förstärkt utvecklingsgruppen med ytterligare två medarbetare. Vitec deltog som enda inbjudna föreläsare vid Microsofts årliga utvecklarseminarium, där erfarenheterna från utvecklingen av det nya .Net-baserade fastighetssystemet redovisades. Omdömet från Microsoft och deltagarna var att Vitec ligger mycket långt framme i sin teknikutveckling. Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF