Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec genomför certifiering av SWECO Theorells

14:08 / 16 March 2005 Vitec Press release

Vitec har avtalat att certifiera SWECO Theorells, som första konsult, på Vitecs programvara för energi- och miljöuppföljning av fastigheter. Certifieringen innebär att Vitec kan fokusera på mjukvaran samtidigt som kunderna kan få omfattande konsulthjälp även i driftskedet. Certifiering av konsulter är ett steg i Vitecs strävan att nå en internationell programvarumarknad.

SWECO Theorells blir genom avtalet certifierade att erbjuda kvalificerade konsulttjänster till de fastighetsförvaltare som använder Vitecs program.

SWECO Theorells är med närmare 400 medarbetare Nordens största installationskonsult inom el, VVS, tele och brand-, styr-, och systemintegration. Tjänsterna omfattar rådgivning, projektering, kontroll och besiktningar. Uppdragen finns i hela processen, från idé till förvaltning. I driftfasen är energioptimering av byggnader en viktig del av tjänsteutbudet.

Vitec är Sveriges dominerande programvaruleverantör för energiuppföljning i fastigheter och genom avtalet stärks denna position ytterligare.

"Vi kan fortsätta att renodla vår programvaruprofil samtidigt som våra kunder får nära tillgång till professionell hjälp med konsulttjänster runt energieffektivisering och miljöuppföljning. Genom samarbetet och renodlingen kan vi nu satsa vidare för att nå en mer internationell programvarumarknad under de kommande åren", säger Olov Sandberg vVD i Vitec.

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter idag ca 50 Mkr och har ca 50 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec i Umeå AB (publ). 070-659 49 39 www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF